Status fra Ormvika/Sandvika 19/10.

Reparasjon på hjullasterenVeiarbeidet mot sør tar en pause. Nyveien er koblet sammen med gammelveien like ovenfor naustene i Sandvika. Ekstrautstyret (1 dumper og 1 dozer) har forlatt Linesøya for andre oppdrag.
Moloarbeidet i Ormvika fortsetter. Moloen er i dag skrittet opp til ca 245 meter.
En hydraulikksylinder på hjullasteren havarerte i dag. Den ble demontert og tatt med for reparasjon. Anleggsarbeiderne har tatt helg. Forhåpentligvis er sylinderen i orden til mandag.
 

Flere bilder her.

Tilbake til brua