Linesøya 30/8-06

Gunnar Knag og ivrige tilskuereOnsdag 30. august var mange samlet i Velhuset. Alle var invitert på et orienteringsmøte om bruprosjektet.  Ordfører Oddbjørn Rømma ønsket velkommen og ga oss agendaen.
Gunnar Knag fra Statens Vegvesen åpnet ballet med si: "Nå er det ingen veg tilbake, brua blir bygd!" til  spontan applaus. Han fortalte kort om sin organisasjon og vegvesenets engasjement i prosjektet. Nyvegen fra Skårret på Stokkøya til butikken på Linesøya blir fylkesveg 34, og foreløpig åpningsdato er 31/12-07.
Øystein Syltern  orienterte om deres bit av prosjektet. Moloene på begge sider skal først fylles ut så vidt over flomålet til endes. Dette skal være ferdig før jul i år. Deretter skal det fylles to store steinhauger (såter) i djuprenna som brupillarene skal settes på. Til slutt skal moloene fylles ferdig og plastres med stor stein. Alt dette skal være ferdig til april -07.
Knut Dreier fra Mesta viste fram tegninger av brua og fortalte om den. Brua blir en stålkassebru. Det vil si at bærekonstruksjonen i brua er en stålkasse som blir prefabrikert og fraktet hit i 3 seksjoner, hver på vel 100 meters lengde. Disse seksjonene heises på plass mellom landfestene og 2 pillarer, før det støpes dekke.
Tor Skjevdal fra Åfjord kommune orienterte om noen endringer i traseen som er gjort for å gjøre vegen bedre. Det er valgt en litt rettere trase utover fra Sandvika, og svingen i krysset ved Skårret er gjort litt rundere.
Underveis i møtet ble det servert kaffe og noe å bite i til alle fremmøtte.
 

Flere bilder her.

Tilbake til brua