Flere kailla i arbeid på Linesøya.

Veien mot SandvikaSyltern har utvidet mannskapsstyrken. I løpet av helgen ankom to nye maskiner Linesøya. En Volvo dumper og en Cat bulldozer i tillegg til det som var her fra før. Disse maskinene med førere skal begynne å bygge veien mot Sandvika. Som dere ser av bildet, er arbeidet allerede godt i gang. Gravemaskina (skimtes bak til høyre) holder på å renske veitraseen for løsmasser. Den nye dumperen kjører stein fra bruddet i Ormvika og bulldozeren planerer ut veien. Alt i alt er det nå 8 mann i arbeid på prosjektet på Linesøya.
 

Flere bilder her.

Tilbake til brua