16/5-07 Flytting.

Lessing av steinSyltern er ferdig med utkjøring av steinmassene til såta på Stokkøysida. Pukkfylling og planering gjenstår. I dag ble lekteren flyttet over til Linesøysida. Samtidig ble maskinparkene byttet om. 2 tipptrucker, 2 gravemaskiner og en hjullaster er fraktet til Stokkøya. Tilbake har vi "fått" 4 dumpere, 1 mindre hjullaster og 2 gravemaskiner, inkludert Hitachien på 85 tonn (den røde på bildet). Arbeidet med såta er allerede i gang. Noe av enden på moloen auses opp og tippes ut over enden på lekteren. Dette blir gjort for å få lagt lekteren i riktig posisjon til å fylle det innerste på såta.
Tilbake til brua