Skisse av brua i 3d.

Moloene lang nokViser her en 3d-skisse av brua og fundamentene ute i Lina. Største dyp i brutraseen er ca 60m.
Såtene er to steinhauger som bygges opp med utsprengt stein. Massen kjøres ut og tippes ut over enden på lekteren. Såten på Stokkøysida er ferdig oppfylt med grovmasse. Lekteren er flyttet over til Linesøysida og utkjøring av stein her går 20 timer i døgnet med 2 skift. Når dette er ferdig, skal begge såtene planeres med pukk. Toppen av såtene skal planeres i en diameter på ca 42m, i nivå 26,5m under havet.
Senkekassene er to betongsiloer som skal fylles med stein når de er satt ned på såtene. Sålen har en diameter på 15,5m. Videre oppover er diameteren 14,4m. Total høyde ferdig blir 28m. Støypearbeidene ble påbegynt på land ved Aker Verdal. Her ble kassene produsert opp til høyde 7,1m og vekt 760 tonn før de ble løftet på sjøen. 21. mars ble kassene slept til Trondheim. Fram til 19. mai lå de ved turistskipskaiautenfor Pirbadet hvor støypearbeidene ble fullført, bortsett fra de 2 siste metrene i høyde som skal støypes etter at kassene er satt på plass på såtene. I disse dager (22/5-07) slepes kassene til Stoksund. De blir ankret opp ved Langholmen i påvente av at såtene skal bli ferdig.

Tilbake til brua